Rechtbank Rotterdam 1 maart 2024 Centrale Raad van Beroep 10 januari 2024 Arrest van het Hof (Grote kamer) van 21 december 2023. Centrale Raad van Beroep 13 december 2023 Hoge Raad 1 december 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:CRVB:2021:2748 Centrale Raad van Beroep 27 oktober 2021

ECLI:NL:CRVB:2021:2748

Datum: 27-10-2021

Onderwerp: PGB - bekwaamheid

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Het college heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat appellante niet voldoende in staat is de aan een pgb verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren. Daarbij heeft het college doorslaggevend kunnen achten dat appellante in de hier van belang zijnde periode begeleiding nodig had voor onder andere het invullen van formulieren, omdat zij die niet in detail begrijpt. Juist die ondersteuningsbehoefte staat in de weg aan het zelfstandig uitvoeren van de pgb-taken als hiervoor omschreven. Het betoog van appellante dat zij prima in staat is om te bepalen welke zorg zij nodig heeft en om deze zorg in te schakelen en dat zij op de hoogte is van de pgb-verplichtingen is geen reden om hier anders over te oordelen. Reeds gezien het vorenstaande heeft het college op juiste gronden de verstrekking van een pgb geweigerd. Uit de overwegingen volgt dat het hoger beroep niet slaagt en dat de aangevallen uitspraak moet worden bevestigd met verbetering van gronden.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Erik Klein Egelink

senior rechter Rechtbank Gelderland