Hoge Raad 2 februari 2024 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 28 december 2023 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21 december 2023 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19 december 2023 Hoge Raad 8 december 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:GHARL:2020:4605 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 juni 2020

ECLI:NL:GHARL:2020:4605

Datum: 16-06-2020

Onderwerp: Afwezige ouder

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Vindplaats: Avdr.nl

Omgangs- en informatieregeling. Verzoek om DNA-test kind. 1:377a lid 1 BW. Het verzoek van de moeder om een DNA-test te gelasten staat niet in verband met het verzoek van de moeder om een omgangsregeling of omgangsmoment vast te stellen. Het hof heeft geen reden om te twijfelen aan het nog in leven zijn van het kind. Het kind heeft op verschillende momenten gemotiveerd doen blijken van ernstige bezwaren tegen omgang met de moeder als bedoeld in artikel 1:377a lid 3 sub c BW. Gezien de leeftijd van het kind (bijna 18 jaar) dient aan de mening van het kind een doorslaggevend belang te worden gehecht.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Laura de Baar

advocaat de Familiekamer advocaten & mediators

mr. Laurette de Jong

advocaat de Familiekamer advocaten & mediators