Huur van bedrijfsruimte. Contractuele uitsluiting tussentijdse huuraanpassing. Beroep op vernietigbaarheid; art. 7:291 lid 1 BW. Dwingend recht. Verjaring; art. 3:52 lid 1 onder d BW. Op welk moment is de bevoegdheid vernietigingsgrond in te roepen ‘ten dienste komen te staan’?

Spreker(s)

mr.FlipvanHuizen_800x600_D_1215.jpg
mr. Flip van Huizen

advocaat Flip Legal Insurance & Trade

Bekijk profiel
mr.Gertjan-Hamers.jpg
mr. Gertjan Hamers

advocaat Holla legal & tax

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: