Rechtbank Amsterdam 6 maart 2015

ECLI:NL:RBAMS:2015:1223

Datum: 06-03-2015

Onderwerp(en): Opzegging en beëindiging – 7:230a BW

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Voetbalvereniging Chabab kan geen beroep doen op ontruimingsbescherming en moet sportpark Riekerhaven verlaten. De gemeente Amsterdam had de huurovereenkomst met Chabab voor twee sportvelden opgezegd en gesommeerd de velden per 1 november te ontruimen. Chabab wil dit voorkomen en vraagt schorsing van de ontruiming met een jaar om voldoende tijd te hebben andere accommodatie te vinden. Volgens Chabab kunnen de sportvelden in combinatie met de lichtinstallatie gezien worden als een ‘gebouwde onroerende zaak’ en kan de club daarom met succes een beroep doen op ontruimingsbescherming. De rechter volgt Chabab daar niet in. In een recente uitspraak van de Hoge Raad wordt onder ‘een gebouw’ verstaan een bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke en overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. De twee velden met lichtinstallatie kunnen naar het oordeel van de rechter dan ook niet als gebouw worden aangemerkt.

Spreker(s)

mr.Gertjan-Hamers.jpg
mr. Gertjan Hamers

advocaat Holla legal & tax

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: