Rechtbank Amsterdam 17 maart 2015

ECLI:NL:RBAMS:2015:1651

Datum: 17-03-2015

Onderwerp(en): Opzegging en beëindiging – 7:230a BW

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Kort geding. Ontruimingsbescherming art. 7:230a BW.

Samenvatting T-Mobile

De gemeente Amsterdam heeft aan T-Mobile het recht verleend om in, aan, op of boven het Floraparkbad in Amsterdam-Noord apparatuur te installeren en te exploiteren. Op het dak heeft T-Mobile een telefoonmast geplaatst en op de begane grond naast het zwembad enkele kastjes met apparatuur. In verband met de herinrichting van het Noorderpark wordt het Floraparkbad gesloopt en heeft de gemeente een nieuw zwembad gebouwd; het Noorderparkbad. De gemeente heeft vanwege de sloop anderhalf jaar geleden de huurovereenkomst met T-Mobile opgezegd. T-Mobile weigert de telefoonmast van het dak te halen zolang zij geen alternatieve locatie voor de mast heeft en beroept zich op ontruimingsbescherming zoals bedoeld in artikel 7:230a BW. Volgens de gemeente kan het nieuwe zwembad, dat op 1 april 2015 zal worden geopend, niet optimaal worden gebruikt zolang het naastgelegen oude zwembad niet is gesloopt. Zij vordert daarom in kort geding ontruiming van het zwembad door T-Mobile. De voorzieningenrechter is van oordeel dat T-Mobile zich niet kan beroepen op ontruimingsbescherming, omdat de huur geen betrekking heeft op een gedeelte van een gebouwde onroerende zaak als bedoeld in artikel 7:230a BW. T-Mobile maakt op dit moment zonder recht of titel gebruik van het gehuurde en de voorzieningenrechter veroordeelt haar tot ontruiming.

Spreker(s)

mr.Gertjan-Hamers.jpg
mr. Gertjan Hamers

advocaat Holla legal & tax

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: