Gerechtshof Amsterdam 14 maart 2017

ECLI:NL:GHAMS:2017:836

Datum: 14-03-2017

Onderwerp(en): Huurprijzen – 7:230a BW

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Huur bedrijfsruimte. Indexering huurprijs. Hoewel de huurovereenkomst in automatische indexering van de huurprijs voorziet (steeds per 1 mei), heeft verhuurder de voor dat jaar geldende huurprijs alleen in de eerste twee jaren aan huurder gefactureerd. In 2013 maakt (de rechtsopvolger van) verhuurder aanspraak op betaling van achterstallige huur (het geïndexeerde gedeelte van de huurprijs). Geen rechtsverwerking. Huurder heeft er niet gerechtvaardigd op kunnen vertrouwen dat verhuurder definitief ervan zou afzien de te weinig betaalde bedragen alsnog te vorderen. Op huurder rust een eigen verantwoordelijkheid om de hoogte van de verschuldigde huurprijs in de gaten te houden. Verhuurder kan de huurbetalingen evenwel niet toerekenen op de voet van art. 6:43 lid 2 BW. De vordering wordt begrensd door het bepaalde in art. 3:308 BW.

Spreker(s)

mr.Gertjan-Hamers.jpg
mr. Gertjan Hamers

advocaat Holla legal & tax

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: