Hoge Raad 15 maart 2024 Rechtbank Midden-Nederland 5 maart 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 maart 2024 Gerechtshof Den Haag 27 februari 2024 Rechtbank Limburg 14 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHSHE:2022:1022 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 29 maart 2022

ECLI:NL:GHSHE:2022:1022

Datum: 29-03-2022

Onderwerp: Relatiebeding en artikel 9a Waadi

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nlarbeidsrecht; nietig relatiebeding ter beschikking gestelde arbeidskracht; art 9a Waadi
hoger beroep van https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2020:4003

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Tijn van Osch

voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden en nu plv. voorzitter van het Hof van Discipline