Hoge Raad 2 februari 2024 Hoge Raad 8 december 2023 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30 november 2023 Hoge Raad 24 november 2023 Rechtbank Noord-Nederland 24 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:GHARL:2020:3936 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 mei 2020

ECLI:NL:GHARL:2020:3936

Datum: 19-05-2020

Onderwerp: Huwelijksvermogensrecht en moord en doodslag

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Personen- en familierecht

Vindplaats: LegalFlix

Artikel 3:166 lid 3 BW, artikel 3:185 BW, artikel 3:12 BW. Wageningse gifmoord. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat de man bij de verdeling van de ontbonden huwelijksgemeenschap aanspraak maakt op zijn aandeel in de overwaarde.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)