Hoge Raad 29 september 2023 Gerechtshof Amsterdam 26 september 2023 Rechtbank Gelderland 6 september 2023 Hoge Raad 25 augustus 2023 Rechtbank Limburg 18 juli 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:GHARL:2022:993 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 8 februari 2022

ECLI:NL:GHARL:2022:993

Datum: 08-02-2022

Onderwerp: Boetebeding

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Huur bedrijfs(winkel)ruimte. Uitleg van artikel 18.2 ROZ-voorwaarden (2003) leidt tot een enkelvoudige berekening van de boete bij huurachterstand en niet tot een ‘cumulatieve’ berekening, zoals verhuurster bepleit. Matiging van de daarnaast gevorderde boetes van € 250,- per dag omdat die boetes in de gegeven omstandigheden tot een buitensporig en daardoor onaanvaardbaar resultaat leiden.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Jaap Dammingh

hoofddocent burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen