Hoge Raad 29 september 2023 Gerechtshof Amsterdam 26 september 2023 Rechtbank Gelderland 6 september 2023 Hoge Raad 25 augustus 2023 Rechtbank Limburg 18 juli 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2021:1803 Hoge Raad 3 december 2021

ECLI:NL:HR:2021:1803

Datum: 03-12-2021

Onderwerp: Bankgarantie

Overige onderwerpen: Bankgarantie

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Verbintenissenrecht. Onrechtmatige daad. Bankgarantie op de voet van art. 7:768 lid 3 BW. Is een bank die een bankgarantie afgeeft gehouden acht te slaan op de onderliggende rechtsverhouding tussen opdrachtgever en begunstigde?

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Jaap Dammingh

hoofddocent burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen