Hoge Raad 15 maart 2024 Rechtbank Midden-Nederland 5 maart 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 maart 2024 Gerechtshof Den Haag 27 februari 2024 Rechtbank Limburg 14 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHAMS:2022:1262 Gerechtshof Amsterdam 26 april 2022

ECLI:NL:GHAMS:2022:1262

Datum: 26-04-2022

Onderwerp: Luizengaatje

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Wwz. Ontbinding arbeidsovereenkomst vanwege verwijtbaar handelen van de werknemer. Ernstig verwijtbaar handelen. Het in het geheel niet toekennen van een transitievergoeding is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Geen recht op billijke vergoeding.

Wetsartikelen: art. 7:669 lid 3, sub e, 7:673 lid 7, sub c, 7:673 lid 8, 7:671b lid 8 sub b en c BW

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Marije Schneider

docent Universiteit Leiden raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep en vice-voorzitter Ontslagcommissie Gemeenten