Raad van State 20 maart 2024 Raad van State 20 maart 2024 Raad van State 13 maart 2024 Raad van State 13 maart 2024 Raad van State 28 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2022:516 Raad van State 16 februari 2022

ECLI:NL:RVS:2022:516

Datum: 16-02-2022

Onderwerp: Toepassing evenredigheidsbeginsel

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Deze zaak gaat over een afgewezen verzoek om herziening van definitief berekende kinderopvangtoeslag 2017, leidende tot een terugvordering ad € 3.850 inclusief rente. Het hogere beroep is ingesteld door [appellante] tegen een voor haar ongunstige uitspraak van de Rechtbank Amsterdam. Haar beroep bij de Rechtbank was gericht tegen de afwijzing van haar verzoek aan de Belastingdienst/Toeslagen (hierna: Toeslagen) om herziening van diens definitieve berekening van haar kinderopvangtoeslag 2017 op € 5.687. Omdat zij over 2017 al een voorschot ad € 9.465 had ontvangen, heeft Toeslagen het verschil ad € 3.775 vermeerderd met € 75 rente van haar teruggevorderd, kennelijk bij dezelfde beschikking als die waarin die definitieve toeslagberekening is opgenomen.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)