Hoge Raad 15 maart 2024 Hoge Raad 8 maart 2024 Hoge Raad 29 september 2023 Gerechtshof Amsterdam 26 september 2023 Rechtbank Gelderland 6 september 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RBNNE:2021:4678 Rechtbank Noord-Nederland 27 oktober 2021

ECLI:NL:RBNNE:2021:4678

Datum: 27-10-2021

Onderwerp: Contracten en corona

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Vindplaats: Avdr.nlGeschil tussen exploitant van reclameobjecten (abri’s en reclamevitrines) en de gemeente Groningen over aanpassing van lopende concessieovereenkomsten.
De exploitant doet vanwege de coronacrisis en de (negatieve) invloed daarvan op zijn omzet en resultaten een beroep op onvoorziene omstandigheden (artikel 6:258 BW) en wil dat de rechter zijn betalingsverplichtingen tegenover de gemeente vermindert. De gemeente heeft eerder geweigerd om hieraan mee te werken.
De rechtbank wijst de vorderingen af van de exploitant af. Niet gebleken dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen onverkorte nakoming van de betalingsverplichting van de exploitant door de gemeente mag worden verlangd.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Jaap Dammingh

hoofddocent burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen