Hoge Raad 15 maart 2024 Rechtbank Gelderland 1 maart 2024 Rechtbank Limburg 22 februari 2024 Rechtbank Oost-Brabant 22 februari 2024 Rechtbank Midden-Nederland 21 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHAMS:2010:BO5277 Gerechtshof Amsterdam 14 september 2010

ECLI:NL:GHAMS:2010:BO5277

Datum: 14-09-2010

Onderwerp: Hoe werkt het met vergelijkingspanden zoals bedoeld in 7:303 BW

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Bedrijfsruimte. Verzoek om huurprijswijziging. Beoordeling BHAC-rapport, uitgebracht in het kader van artikel 7:304 lid1 BW. De enkele omstandigheid dat twee van de vergelijkingspanden binnen een convernverband zijn verhuurd maakt die panden niet ongeschikt om in de vergelijking te worden betrokken. Op het rapport is artikel 198 Rv. niet van toepassing, maar het rapport moet wel aan bepaalde minimumeisen voldoen om bruikbaar te zijn. Behoorlijke motivering. Ondertekening door de secretaris en niet door alle leden persoonlijk is evenmin met die minimumeisen in strijd.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)