Hoge Raad 9 juli 2021

ECLI:NL:HR:2021:1126

Datum: 09-07-2021

Onderwerp(en): Annotatie: Hoge Raad 17 december 2021 | Bewind

Rechtsgebiedenregister: Cassatie

Externe klachtprocedure, vordering Procureur-Generaal (art. 13a RO). Klacht tegen kantonrechter in verband met aan klaagster opgelegd verbod om als werkneemster van een bewindvoerderskantoor bepaalde werkzaamheden uit te voeren, en op de wijze waarop dat verbod tot stand is gekomen. Bevoegdheid vierde kamer Hoge Raad: is het opleggen van een verbod aan een werknemer van een bewindvoerderskantoor een rechterlijke beslissing (art. 13a en 26 RO)? Subsidiaire vordering tot cassatie in het belang der wet: valt het opleggen van een verbod aan een werknemer van een bewindvoerderskantoor binnen de wettelijke bevoegdheden van de kantonrechter in titel 19 van Boek 1 BW, in het bijzonder art. 1:448 BW? Verwijzing naar civiele kamer Hoge Raad.

Spreker(s)

mr.-Arjan-van-den-Steenhoven.jpg
mr. Arjan van den Steenhoven

advocaat Salomons Beelaerts Advocaten

Bekijk profiel
mr.-Jos-Zevenberg-DOEK-01.jpeg
mr. Jos Zevenberg

partner AantjesZevenberg Advocaten

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: