Hoge Raad 31 oktober 2023 Gerechtshof Den Haag 26 september 2023 Hoge Raad 22 september 2023 Rechtbank Rotterdam 22 september 2023 Parket bij de Hoge Raad 12 september 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RBDHA:2020:1687 Rechtbank Den Haag 6 februari 2020

ECLI:NL:RBDHA:2020:1687

Datum: 06-02-2020

Onderwerp: Vermelde ECLI-nummers ECLI:NL:GHDHA:2021:2391 ECLI:NL:HR:2022:272ECLI:NL:GHDHA:2021:2392 ECLI:NL:HR:2018:435ECLI:NL:HR:2022:590 ECLI:NL:HR:2019:793ECLI:NL:HR:1998:ZC2654 ECLI:NL:RBDHA:2022:4321ECLI:NL:HR:2000:AA277 ECLI:NL:RBNNE:2017:240ECLI:NL:HR:2

Rechtsgebiedenregister: Letselschaderecht

Vindplaats: Avdr.nl

Voorlopig deskundigenonderzoek. Draagt neutrale verpakking voor sigaretten bij aan een afname van roken? De betrouwbaarheid van het thans (ruim) voorhanden zijnde bewijs en de weging daarvan in het licht van de vraag of de Staat bij invoering van de maatregel al dan niet rechtmatig handelt, dient in een eventueel aan te spannen bodemprocedure door de rechter te worden beoordeeld. Het middel van het voorlopig deskundigenonderzoek behoort niet te worden gebruikt om vooruitlopend daarop te pogen een ‘battle of experts’ te beslechten, of om eerdere partijdeskundigenrapportages te valideren. Het valt ook niet in te zien dat het vragen van nog een (vijfde) deskundigenoordeel nodig is om de zaak aan de bodemrechter te kunnen voorleggen. Evenmin is aannemelijk dat het onderzoek zal bijdragen aan vaststelling van nadere feiten. Het verzoek wordt als strijdig met de goede procesorde afgewezen.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Fokko Oldenhuis

universitair hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht Rijksuniversiteit Groningen, tevens bijzonder hoogleraar Religie en Recht