Raad van State 3 april 2024 Raad van State 3 april 2024 Raad van State 27 maart 2024 Raad van State 27 maart 2024 Raad van State 13 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBGEL:2021:5684 Rechtbank Gelderland 22 oktober 2021

ECLI:NL:RBGEL:2021:5684

Datum: 22-10-2021

Onderwerp: Intrekking en wijzinging

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Wet natuurbescherming, artikel 5.4, eerste en tweede lid. Toepassing Logtsebaan-criteria op de afwijzing van een verzoek om intrekking van een natuurvergunning voor een biomassacentrale in Bemmel. Vernietiging met instandlating van de rechtsgevolgen. Het bestreden besluit is onvoldoende gemotiveerd, maar in beroep is alsnog inzichtelijk gemaakt welke andere passende maatregelen worden getroffen. Verweerder mocht daarom afzien van intrekking van de natuurvergunning op grond van artikel 5.4, tweede lid, Wnb. Verder mocht verweerder in redelijkheid het belang van vergunninghouder zwaarder laten wegen dan het belang van eiseres. Hij mocht daarom ook afzien van intrekking op grond van artikel 5.4, eerste lid, Wnb.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Ralph Frins

universitair hoofddocent Tilburg University