Hof van Justitie 18 september 2019

ECLI:EU:C:2019:754

Datum: 18-09-2019

Onderwerp(en): Rechtsvordering tot vaststelling van het bestaan van een vordering met het oog op de registratie ervan in het kader van een insolventieprocedure

Spreker(s)

mr.-ROUNDEL.jpg
mr. Wouter Jongepier

advocaat New Amsterdam Legal

Bekijk profiel