Hoge Raad 5 april 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 maart 2024 Hoge Raad 15 maart 2024 Hoge Raad 15 maart 2024 Gerechtshof Den Haag 12 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBGEL:2019:1557 Rechtbank Gelderland 4 april 2019

ECLI:NL:RBGEL:2019:1557

Datum: 04-04-2019

Onderwerp: JurisprudentieVerweren  Ernstige schade aan gezondheid of levensgevaar niet voorzienbaar ( ECLI:NL:RBAMS:2021:423) Voldoende procedures en instructies.  Zie voor een verweer i.h.k.v. de voorzienbaarheid ook ECLI:NL:RBGEL:2019:1557 “De enkele omstan

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Dodelijk bedrijfsongeval, vrijspraak van overtreding van artikel 5, lid 1, artikel 8, lid 1 en lid 4, van de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 7.3, lid 2, van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De enkele omstandigheid dat het risico van het werken met een Kooiaap niet in de RI&E is opgenomen, heeft naar het oordeel van de rechtbank in dit geval niet tot gevolg gehad dat er levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van werknemers bestond of te verwachten was. Er waren genoeg risico beperkende maatregelen genomen. Er is onder deze omstandigheden geen sprake van overtreding van artikel 32 van de Arbowet door verdachte.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Elisa Benhaim

advocaat en partner Legaltree