Hoge Raad 31 oktober 2023 Gerechtshof Den Haag 26 september 2023 Hoge Raad 22 september 2023 Rechtbank Rotterdam 22 september 2023 Parket bij de Hoge Raad 12 september 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2022:560 Hoge Raad 12 april 2022

ECLI:NL:HR:2022:560

Datum: 12-04-2022

Onderwerp: Vermelde ECLI-nummers ECLI:NL:HR:2021:1806 ECLI:NL:PHR:2022:166ECLI:NL:RBOVE:2022:286 ECLI:NL:HR:2022:560ECLI:NL:GHAMS:2022:605 ECLI:NL:GHAMS:2022:1179ECLI:NL:GHARL:2022:2000 ECLI:NL:RBROT:2020:9453ECLI:NL:HR:2003:AF7000 ECLI:NL:RBNNE:2020:4479ECLI:

Overige onderwerpen: Smartengeld

Rechtsgebiedenregister: Letselschaderecht

Vindplaats: Avdr.nl

Belaging van en moord op ex-vriendin in Utrecht in 2018, art. 285b en 289 Sr. Schriftuur benadeelde partijen (ouders van slachtoffer). Niet-ontvankelijkverklaring b.p.’s in vorderingen tot vergoeding van shockschade, art. 361.3 Sv. Onevenredige belasting van strafgeding? Hof heeft geoordeeld dat de behandeling van de vorderingen t.z.v. shockschade een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert omdat alleen na nadere onderbouwing en/of bewijslevering is vast te stellen of en in hoeverre de aangevoerde omstandigheden een directe confrontatie vormen met de ernstige gevolgen van de moord en recht geven op een vergoeding van shockschade. Dat oordeel is feitelijk en kan in cassatie slechts op begrijpelijkheid worden getoetst. In het licht van de inhoud van de ingediende vorderingen is dat oordeel niet onbegrijpelijk. Tot een nadere motivering was het hof niet gehouden. Gelet daarop bestaat geen aanleiding in deze zaak in te gaan op de aanbevelingen in de CAG betreffende het materiële civiele recht. Volgt verwerping. CAG: anders. CAG bevat uitvoerige algemene beschouwing over civiele aansprakelijkheid voor schade door confrontatie met schokkende gebeurtenis en aanbevelingen voor hervorming van rechtspraak over vergoeding van psychische schade en vaststelling van smartengeld in strafproces.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Fokko Oldenhuis

universitair hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht Rijksuniversiteit Groningen, tevens bijzonder hoogleraar Religie en Recht