Hoge Raad 5 februari 2008

ECLI:NL:HR:2008:BB4959

Datum: 05-02-2008

Onderwerp(en): Algemeen: invloed stoornis op opzet ECLI:NL:HR:2008:BB4959: een geestelijke stoornis sluit opzet en voorbedachte raad niet uit (Van Aartsen).Bewijsverweer: door de stoornis ontbrak bij de verdachte “ ieder inzicht in de draagwijdte van zijn gedraginge

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Inrijden op VVD-fractieleider en persvoorlichter. Bewijs voorbedachte raad. Voor bewezenverklaring van voorbedachte raad is vereist dat komt vast te staan dat het handelen van verdachte het gevolg is geweest van een tevoren door hem genomen besluit en dat verdachte tussen het nemen van dat besluit en de uitvoering ervan gelegenheid heeft gehad om over de betekenis en de gevolgen van die voorgenomen daad na te denken en zich daarvan rekenschap te geven. Dat die gelegenheid hier heeft bestaan kan uit de bewijsmiddelen worden afgeleid. De omstandigheid dat het Hof verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar heeft geacht, sluit niet uit dat sprake is van voorbedachte raad.

Spreker(s)

mr.-Rob-ter-Haar.jpg
mr. Rob ter Haar

plaatsvervangend rechter Rechtbank Overijssel docent Universiteit Utrecht

Bekijk profiel
mr.-Gerlof-Meijer.jpg
mr. Gerlof Meijer

senior rechter Rechtbank Overijssel auteur, docent en theatermaker

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: