Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 15 maart 2024 Hoge Raad 8 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2007:AZ1581 Hoge Raad 12 januari 2007

ECLI:NL:HR:2007:AZ1581

Datum: 12-01-2007

Uitspraak naam: Allianz/Eindhoven

Onderwerp: Aanvullende werking R&B 1

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Verzekeringsrecht. Ontruiming en sloop van door gemeente aan een derde verhuurde woningen op basis van een kantonrechtervonnis dat in hoger beroep is vernietigd. Geschil tussen gemeente en haar verzekeraar over dekking en uitkering onder de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor een onrechtmatige overheidsdaad; besluitingvorming, belangenafweging, proportionaliteit; opzet of roekeloosheid van verzekerde?, beroep op opzetclausule, derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid, feitelijke grondslag, bewijslastverdeling.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)