Rechtbank Amsterdam 10 juli 2024 Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBNNE:2021:3274 Rechtbank Noord-Nederland 4 augustus 2021

ECLI:NL:RBNNE:2021:3274

Datum: 04-08-2021

Onderwerp: D. Recente rechtspraak concurrentiebeding: belemmeringsverbod Belemmeringsverbod geldt ook bij concurrentiebeding in overeenkomst van opdracht ECLI:NL:RBNNE:2021:3274Partijen hebben een geschil over een al dan niet tussen hen geldend concurrentiebed

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nlOvereenkomst van opdracht tussen uitzendbureau en zzp’er bevat een non-concurrentiebeding met een daaraan verbonden boetebepaling.
Na afloop van de overeenkomst van opdracht verricht de zzp’er opnieuw tijdelijk werkzaamheden voor de inlener, zonder tussenkomst van het uitzendbureau.
Uitzendbureau verwijt zzp’er schending van non-concurrentiebeding en vordert betaling van de contractuele boete.
De rechtbank oordeelt dat het non-concurrentiebeding in strijd is met het in artikel 9 Waadi opgenomen ‘belemmeringsverbod’, daarom nietig is en dat het uitzendbureau zich niet op dit beding kan beroepen.
Het vorderen van de boete is daarmee niet mogelijk.

Ga naar uitspraak