Rechtbank Noord-Nederland 4 augustus 2021

ECLI:NL:RBNNE:2021:3274

Datum: 04-08-2021

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Concurrentiebeding

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Overeenkomst van opdracht tussen uitzendbureau en zzp’er bevat een non-concurrentiebeding met een daaraan verbonden boetebepaling.

Na afloop van de overeenkomst van opdracht verricht de zzp’er opnieuw tijdelijk werkzaamheden voor de inlener, zonder tussenkomst van het uitzendbureau.

Uitzendbureau verwijt zzp’er schending van non-concurrentiebeding en vordert betaling van de contractuele boete.

De rechtbank oordeelt dat het non-concurrentiebeding in strijd is met het in artikel 9 Waadi opgenomen ‘belemmeringsverbod’, daarom nietig is en dat het uitzendbureau zich niet op dit beding kan beroepen.

Het vorderen van de boete is daarmee niet mogelijk.

Spreker(s)