Rechtbank Den Haag 22 maart 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 maart 2024 Rechtbank Midden-Nederland 13 maart 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 maart 2024 Rechtbank Rotterdam 11 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHDHA:2021:643 Gerechtshof Den Haag 7 april 2021

ECLI:NL:GHDHA:2021:643

Datum: 07-04-2021

Onderwerp: Verknochtheid en (immateriële) schadevergoedingsuitkering

Overige onderwerpen: Hof Den Haag 7 april 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:643 1995 Man ongeluk hersenletsel€ 35.000 smartengeld, € 350.000 verlies van arbeidsvermogen November 2006 € 381.984 gestort op en/of rekening Begin 2007: huwelijk gemeenschap van goederenAugustus 2007 a

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Vindplaats: Avdr.nl

Verdeling huwelijksgoederengemeenschap. In 2006 is een vergoeding letselschade ten behoeve van de man op een gemeenschappelijke rekening van partijen uitbetaald, bestaande uit smartengeld, vergoeding voor schadeposten en voor gederfde/te derven inkomsten. Verknochtheid? Een deel van de uitkering is verbruikt en een deel is geïnvesteerd in de aankoop van een woning. Hoogte bedrag dat strekte tot vergoeding voor na de ontbinding van de huwelijksgemeenschap te derven inkomsten en, vervolgens, hoogte bedrag dat nog redelijkerwijs als zodanig in het vermogen van de echtgenoten is te identificeren.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Koert Boshouwers

advocaat Lanen en Standhardt Advocaten

mr. dr. Bart Breederveld

advocaat Rensen Advocaten docent Vrije Universiteit Amsterdam