Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2022:288 Hoge Raad 22 februari 2022

ECLI:NL:HR:2022:288

Datum: 22-02-2022

Onderwerp: ECLI:NL:HR:2022:289

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nlMedeplegen opzettelijk vervoeren van 5 kg hennep (art. 3.B Opiumwet). Bewijsklacht medeplegen. Hof heeft in zijn bewijsoverweging gemotiveerd op grond waarvan naar zijn oordeel het medeplegen van het opzettelijk vervoeren van de vijf kg hennep bewezen is. Kennelijk oordeel van hof dat de door hem in aanmerking genomen feiten en omstandigheden in hun onderling verband en samenhang voldoende zijn om te kunnen spreken van een bewuste en nauwe samenwerking van verdachte met zijn medeverdachten die naar het oordeel van hof in de kern bestaat uit een gezamenlijke uitvoering van het delict, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.
Volgt verwerping. Samenhang met 20/02295.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Rob ter Haar

plaatsvervangend rechter Rechtbank Overijssel docent Universiteit Utrecht