Rechtbank Limburg 27 juli 2020

ECLI:NL:RBLIM:2020:5492

Datum: 27-07-2020

Onderwerp(en): Bestemmingsplannen

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

De voorzieningenrechter constateert, naar voorlopig oordeel, dat de beheersverordening op basis waarvan de omgevingsvergunning voor nieuwbouw van een woning is verleend, onverbindend is omdat het bestemmingsplan dat voorheen gold nieuwbouw van een woning ter plaatse niet toeliet.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: