Schuldheling fiets, art. 417bis.1.a. Sr. Feit van algemene bekendheid. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2011:BP0291 en HR:2016:522 m.b.t. feiten of omstandigheden van algemene bekendheid. Hof heeft geoordeeld dat feit van algemene bekendheid is ‘dat een fiets afkomstig is uit enig misdrijf als deze in goede staat verkeert en een open slot heeft waarbij de sleutel ontbreekt.’ Oordeel is niet z.m. begrijpelijk. Zonder nadere motivering heeft hof niet kunnen aannemen dat sprake is van een ervaringsregel die meebrengt dat alleen al op grond van deze omstandigheden geconcludeerd kan worden dat het een door misdrijf verkregen fiets betrof. Volgt (partiële) vernietiging en terugwijzing.

Spreker(s)

mr.-Rob-Baumgardt-doek-1.jpg
mr. Rob Baumgardt

advocaat Baumgardt Strafcassatie Advocatuur

Bekijk profiel
mr.-Rob-ter-Haar.jpg
mr. Rob Ter Haar

plaatsvervangend rechter Rechtbank Overijssel, docent Universiteit Utrecht

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: