Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBNNE:2022:220 Rechtbank Noord-Nederland 27 januari 2022

ECLI:NL:RBNNE:2022:220

Datum: 27-01-2022

Onderwerp: Jurisprudentie mbt zeden ECLI:NL:RBNNE:2022:220Feiten :

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht, Jeugdrecht strafrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Verdachte, destijds minderjarig, heeft zich in de periode van november 2008 tot november 2010 schuldig gemaakt aan seksueel misbruik van zijn jongere zusje. Nadien is verdachte op 3 augustus 2020 veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaren alsmede de maatregel terbeschikkingstelling met voorwaarden. Het bewezenverklaarde is voor deze veroordeling gepleegd zodat artikel 63 Sr van toepassing is. Er is nog ruimte om verdachte een straf op te leggen. Noch vanuit het oogpunt van preventie, noch vanuit het pedagogische karakter van het jeugdstrafrecht, noch vanuit de behoefte aan behandeling om de kans op herhaling te beperken heeft een straf of maatregel in deze zaak toegevoegde waarde. De rechtbank zal daarom verdachte met toepassing van artikel 9a Sr schuldig verklaren zonder oplegging van een straf of maatregel.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)