Rechtbank Amsterdam 10 juli 2024 Hoge Raad 28 juni 2024 Parket bij de Hoge Raad 24 mei 2024 Raad van State 1 mei 2024 Hoge Raad 26 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBROT:2021:5463 Rechtbank Rotterdam 17 juni 2021

ECLI:NL:RBROT:2021:5463

Datum: 17-06-2021

Onderwerp: 12. Toezicht en handhaving

Overige onderwerpen: Toezicht en handhaving

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Sociaal-zekerheidsrecht, Ambtenarenrecht, Huurrecht, Verbintenissenrecht, Sportrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht, Financieel recht, Verzekeringsrecht, ICT-recht, Insolventierecht, Psychiatrisch patiëntenrecht, Letselschaderecht, Vreemdelingenrecht, Asiel- en vluchtelingenrecht, Omgevingsrecht, Gezondheidsrecht, Onderwijsrecht, Onteigeningsrecht, Agrarisch recht, Tuchtrecht, Cassatie, Economisch ordeningsrecht, Burgerlijk procesrecht, Personen- en familierecht, Arbeidsrecht, Strafrecht, Aanbestedingsrecht, Intellectueel eigendomsrecht, Belastingrecht, Slachtofferrecht, Bestuursrecht, Vastgoedrecht, Jeugdrecht civiel, Jeugdrecht strafrecht, Informatierecht, Privacyrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Boetes aan onderneming en feitelijk leidinggevende wegens overtreding van art. 16 lid 1 Wwft. Niet onverwijld melden van een ongebruikelijke transactie.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)