Rechtbank Rotterdam 17 juni 2021

ECLI:NL:RBROT:2021:5463

Datum: 17-06-2021

Onderwerp(en): 12. Toezicht en handhaving

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Sociaal-zekerheidsrecht, Ambtenarenrecht, Huurrecht, Verbintenissenrecht, Sportrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht, Financieel recht, Verzekeringsrecht, ICT-recht, Insolventierecht, Psychiatrisch patiëntenrecht, Letselschaderecht, Vreemdelingenrecht, Asiel- en vluchtelingenrecht, Omgevingsrecht, Gezondheidsrecht, Onderwijsrecht, Onteigeningsrecht, Agrarisch recht, Tuchtrecht, Cassatie, Economisch ordeningsrecht, Burgerlijk procesrecht, Personen- en familierecht, Arbeidsrecht, Strafrecht, Aanbestedingsrecht, Intellectueel eigendomsrecht, Belastingrecht, Slachtofferrecht, Bestuursrecht, Vastgoedrecht, Jeugdrecht civiel, Jeugdrecht strafrecht, Informatierecht

Boetes aan onderneming en feitelijk leidinggevende wegens overtreding van art. 16 lid 1 Wwft. Niet onverwijld melden van een ongebruikelijke transactie.

Spreker(s)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: