Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 15 maart 2024 Hoge Raad 8 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2006:AU6934 Hoge Raad 7 april 2006

ECLI:NL:HR:2006:AU6934

Datum: 07-04-2006

Uitspraak naam: Der Bildtpollen Aanwas/Miedema

Onderwerp: Gevaarzetting

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Geschil tussen een uienteler en een dijkbeheerder - die op een nabij het teeltperceel gelegen dijk uien had gestort als voer voor schapen - over zijn aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad voor de schade aan een oogst van zaaiuien als gevolg van besmetting met de schimmelziekte koprot; onrechtmatigheid, levert het enkel vergroten van de kans op verspreiding van plantenziekten schending op van hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt?, zorgvuldigheidsnorm, mate van waarschijnlijkheid van schade; causaal verband, toepassing van omkeringsregel.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam docent Universiteit van Amsterdam