Rechtbank Rotterdam 13 januari 2022

ECLI:NL:RBROT:2022:193

Datum: 13-01-2022

Onderwerp(en): Annotatie: Rechtbank Rotterdam 13 januari 2021 | Dwaling

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Personen- en familierecht

Artikel 10:31 BW: is er in Nigeria een tussen partijen rechtsgeldig huwelijk op grond van gewoonterecht en traditie gesloten dat vatbaar is voor erkenning in Nederland? Op grond van artikel 10:31 lid 4 BW wordt een huwelijk vermoed rechtsgeldig te zijn als een huwelijksverklaring is afgegeven door een bevoegde autoriteit. De vrouw slaagt niet in haar bewijs dat de huwelijksakte is afgegeven door een bevoegde autoriteit in de zin van artikel 10:31 lid 4 BW, waardoor de rechtbank op grond van artikel 10:31 lid 1 beoordeelt of sprake is van een in Nigeria rechtsgeldig gesloten (traditioneel) huwelijk. Dat is niet het geval.

Partneralimentatie. Verbreken lotsverbondenheid. Naar het oordeel van de rechtbank is de gedraging van de vrouw om de man lange(re) tijd in de waan te laten dat hij de biologische vader was van haar(ongeboren) kind terwijl zij wist of had moeten weten hoe diep de teleurstelling en het verdriet bij de man zouden zijn als hij de waarheid zou ontdekken, zodanig grievend dat de lotsverbondenheid tussen partijen is verbroken en geen grond bestaat voor het voldoen van partneralimentatie.

Het beroep van de vrouw op vernietiging van de huwelijkse voorwaarden op grond van dwaling, bedrog dan wel misbruik van omstandigheden slaagt niet.

Spreker(s)

prof.-dr.-Freek-Schols.jpg
prof. mr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit

Bekijk profiel