Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 15 maart 2024 Hoge Raad 8 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2011:BO5803 Hoge Raad 4 februari 2011

ECLI:NL:HR:2011:BO5803

Datum: 04-02-2011

Onderwerp: Aansprakelijkheid voor onveilig product

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Verbintenissenrecht. Voor aansprakelijkheid producent o.g.v. art. 6:162 BW voor door hem in het verkeer gebracht product niet vereist dat dit product in het algemeen of dat de gehele soort waarvan dit product onderdeel uitmaakt bij normaal gebruik voor het doel waarvoor het is bestemd schade veroorzaakt (vgl. bijv. HR 25 maart 1966, NJ 1966, 273).

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam docent Universiteit van Amsterdam