Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 15 maart 2024 Hoge Raad 8 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2011:BQ2213 Hoge Raad 16 september 2011

ECLI:NL:HR:2011:BQ2213

Datum: 16-09-2011

Uitspraak naam: Batavus/Vriend

Onderwerp: Goglio / SMQ

Overige onderwerpen: ECLI:NL:HR:2018:141 Goglio / SMQ, Feitelijke maatstaf

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Nederlands Mededingingsrecht. Vraag of een als duurovereenkomst te kwalificeren overeenkomst tot stand is gekomen; eenzijdige gerichte rechtshandelingen als de opzegging van een duurovereenkomst kunnen ook getroffen worden door de nietigheidssanctie van art. 6 lid 2 Mededingingswet; opzegging duurovereenkomst in strijd met art. 6 Mededingingswet leidt tot absolute nietigheid en behoeft niet aan de maatstaven van redelijkheid en billijkheid te worden getoetst; opzegging duurovereenkomst als sluitstuk van onderling afgestemde feitelijke gedraging; merkbaarheidsvereiste; de omstandigheid dat er sprake is van een doelbeperking rechtvaardigt niet zonder meer de conclusie dat een concurrentiebeperking altijd als merkbaar dient te worden gekwalificeerd.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)