Hof van Justitie

ECLI:EU:C:2019:1046

Datum: 04-12-2019

Onderwerp(en): Vorderingen die rechtstreeks voortvloeien uit de insolventieprocedure of daar nauw op aansluiten

Spreker(s)

mr.-ROUNDEL.jpg
mr. Wouter Jongepier

advocaat New Amsterdam Legal

Bekijk profiel