Rechtbank Den Haag 22 maart 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 maart 2024 Rechtbank Midden-Nederland 13 maart 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 maart 2024 Rechtbank Rotterdam 11 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBNHO:2022:678 Rechtbank Noord-Holland 17 januari 2022

ECLI:NL:RBNHO:2022:678

Datum: 17-01-2022

Onderwerp: Erkenning huwelijk

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Vindplaats: Avdr.nl

Verklaring voor recht dat aan het in Afghanistan gesloten huwelijk erkenning wordt onthouden (artikel 10:31 BW). Huwelijk is in afwezigheid van de vrouw in Afghanistan voltrokken, waarbij de vrouw middels een in Nederland op de Afghaanse ambassade getekende volmacht door een derde is vertegenwoordigd. Vrouw is onder grote mentale druk van haar familie bewogen tot het tekenen van papieren, waarbij zij niet vrij is geweest te weigeren en waarbij haar niet duidelijk is gemaakt wat zij ondertekende. De wil van de vrouw tot het voltrekken van het huwelijk heeft van meet af aan ontbroken. Naar Afghaans recht is geen rechtsgeldig huwelijk tot stand gekomen. Aan dit huwelijk wordt om die reden erkenning onthouden. Totstandkoming huwelijk tevens in strijd met openbare orde (artikel 10:31 onder e BW). Veroordeling man tot medewerking beëindiging informeel religieus huwelijk onder oplegging van een dwangsom. Rechtsmacht op grond van artikel 6 onder e Rv (onrechtmatige daad). Nederlands recht van toepassing, nu de schade zich in Nederland voordoet (artikel 4 lid 1 Rome II-Verordening jo. artikel 10:159 BW). Voldaan aan de voorwaarden van de door de Hoge Raad in de uitspraak van 22 januari 1982 geformuleerde maatstaf.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. dr. Ian Sumner

plaatsvervangend rechter Rechtbank Overijssel hoogleraar familierecht en internationaal privaatrecht Tilburg University

em. prof. mr. Paul Vlaardingerbroek

raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag Emeritus hoogleraar familie- en jeugdrecht Tilburg University