Gerechtshof Amsterdam 12 december 2023 Kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden 4 december 2023 Rechtbank Rotterdam 31 oktober 2023 College van Beroep voor het bedrijfsleven 17 oktober 2023 Rechtbank Rotterdam 17 oktober 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:GHAMS:2003:AN8736 Gerechtshof Amsterdam 20 november 2003

ECLI:NL:GHAMS:2003:AN8736

Datum: 20-11-2003

Onderwerp: Bronnen voor civiele boekhoudregels
De Ondernemingskamer heeft in haar arrest van 20 November 2003 bepaald :
“Voor de uitleg van deze wettelijke bepalingen (Boek 2 Titel 9 BW) zijn van belang als
gezaghebbende kernbronnen van in het maatschappelijk

Rechtsgebiedenregister: Financieel recht

Vindplaats: Extern

De Ondernemingskamer heeft de eis van SOBI dat de Ondernemingskamer de jaarrekening van Reed Elsevier N.V. over het boekjaar 2001 vernietigt en Reed Elsevier N.V. beveelt haar jaarrekening en het jaarverslag en de overige gegevens over het boekjaar 2001 en over toekomstige boekjaren in te richten overeenkomstig door de Ondernemingskamer te geven aanwijzingen, afgewezen.

Ga naar uitspraak