Rechtbank Den Haag 22 maart 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 maart 2024 Rechtbank Midden-Nederland 13 maart 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 maart 2024 Rechtbank Rotterdam 11 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHSHE:2021:3245 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26 oktober 2021

ECLI:NL:GHSHE:2021:3245

Datum: 26-10-2021

Onderwerp: KOSTEN WONING VAN DE ONTBONDEN GEMEENSCHAP Hof ’s -Hertogenbosch 26 oktober 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:3245 Man vordert ten aanzien van onverdeelde woningen

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Vindplaats: Avdr.nl

Personen- en familierecht; huwelijksvermogensrecht; verdeling; toepasselijk recht; afwijking van de peildatum voor de waardering op grond van de redelijkheid en billijkheid?; afwijking van de wettelijke algehele gemeenschap van goederen op grond van de redelijkheid en billijkheid?; verdeling bij helfte naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?; waardering onroerende zaken; opschortende voorwaarden verbonden aan de toedeling onroerende zaken; gelasten van de wijze van verdeling onroerende zaken; draagplicht rente en kosten onroerende zaken; art. 3:172 BW; art. 6:10 BW; schulden en regresvorderingen; vordering ex art. 843a Rv

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Koert Boshouwers

advocaat Lanen en Standhardt Advocaten

mr. dr. Bart Breederveld

advocaat Rensen Advocaten docent Vrije Universiteit Amsterdam