Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 15 maart 2024 Hoge Raad 8 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHDHA:2018:1801 Gerechtshof Den Haag 17 juli 2018

ECLI:NL:GHDHA:2018:1801

Datum: 17-07-2018

Onderwerp: Open norm

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Personenschade. Medebezit van een dier (een paard) dat door de eigen energie het ongeval heeft veroorzaakt. Beroep op art. 6:179 BW. Betekenis van de prejudiciële beslissing van de Hoge Raad (HR 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:162, Imagine) in het voorliggende geval. Directe actie. Koetsiersverzekering. Tussentijds hoger beroep met betrekking tot een beschikking in deelgeschil die heeft te gelden als tussenvonnis van de rechtbank in de procedure ten principale.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Fokko Oldenhuis

universitair hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht Rijksuniversiteit Groningen, tevens bijzonder hoogleraar Religie en Recht