Hoge Raad 7 december 2021

ECLI:NL:HR:2021:1832

Datum: 07-12-2021

Onderwerp(en): Annotatie: Hoge Raad 7 december 2021 | Seks en verminderd bewustzijn

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Seksueel binnendringen bij 16-jarig meisje dat door overmatig drankgebruik in staat van verminderd bewustzijn verkeert door 26-jarige verdachte, art. 243 Sr. Heeft hof onjuiste uitleg gegeven aan bestanddeel ‘in staat van verminderd bewustzijn verkeren’ a.b.i. art. 243 Sr? Opvatting dat voor bewezenverklaring van dit bestanddeel niet alleen is vereist dat rechter vaststelt dat persoon met wie de in art. 243 Sr bedoelde handelingen werden gepleegd t.t.v. die handelingen in staat van verminderd bewustzijn verkeerde maar ook dat rechter moet vaststellen dat die staat van verminderd bewustzijn tot gevolg heeft gehad het onvermogen van die persoon om de wil te bepalen of kenbaar te maken m.b.t. seksuele handelingen, is onjuist.

Volgt verwerping.

Spreker(s)

mr.-Gerlof-Meijer.jpg
mr. Gerlof Meijer

senior rechter Rechtbank Overijssel, auteur, docent en theatermaker

Bekijk profiel