Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Rechtbank Midden-Nederland 20 maart 2024 Gerechtshof Den Haag 19 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2021:1725 Hoge Raad 19 november 2021

ECLI:NL:HR:2021:1725

Datum: 19-11-2021

Onderwerp: Airbnb – servicekosten = kernbeding

Overige onderwerpen: Airbnb

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht, Verbintenissenrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Is bij het boeken van accommodaties via een platform als dat van Airbnb sprake van bemiddeling (art. 7:425 BW)? Is het courtageverbod van art. 7:417 lid 4 BW, op grond waarvan de tussenpersoon in voorkomend geval geen recht heeft op loon jegens de huurder, van toepassing op kortetermijnverhuur van vakantieaccommodaties? Handelt Airbnb in strijd met Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten? Is sprake van een oneerlijke handelspraktijk (art. 6:193b BW)?

Ga naar uitspraak
Spreker(s)