ECLI:NL:GHAMS:2022:323

Datum: 08-02-2022

Onderwerp: Aansprakelijkheid notaris

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Vindplaats: Extern

Klacht tegen een notaris. Vervaltermijn artikel 99 lid 21 Wna. Klagers handelen als rechtsopvolgers onder algemene titel van erflater. Vervaltermijn die voor erflater zou hebben gegolden is bepalend. Klacht niet-ontvankelijk.

Ga naar uitspraak