Rechtbank Amsterdam 10 juli 2024 Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:CRvB:2010:BM1746 Centrale Raad van Beroep 15 april 2010

ECLI:NL:CRvB:2010:BM1746

Datum: 15-04-2010

Onderwerp: B - grond

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Blijvend gehele weigering WW-uitkering. Appellante heeft voorlaatste dienstbetrekking beëindigd zonder reëel vooruitzicht op een dienstbetrekking met een duur van 26 weken of meer. De gezondheidsproblemen van appellante waren niet van dien aard dat appellante zonder meer genoodzaakt was om het dienstverband met [naam werkgever 1] te beëindigen. Weliswaar had zij reële schouderklachten die zich door haar werk verder dreigden te verergeren, maar appellante had zich nog niet ziek gemeld, terwijl de werkgever zich nog moest beraden op de diverse re-integratiemogelijkheden. De bedrijfsarts had zich voorts wel een voorstander betoond van het door appellante gedane voorstel om bij [werkgever 2] te gaan werken, maar het is niet gebleken dat appellante van die bedrijfsarts het dringende advies heeft gekregen om haar vaste aanstelling bij [naam werkgever 1] in te ruilen voor het tijdelijk werk bij [werkgever 2].

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Gerrard Boot

raadsheer Gerechtshof Amsterdam hoogleraar arbeidsrecht Universiteit Leiden