Rechtbank Amsterdam 10 juli 2024 Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:CRvB:2009:BJ9325 Centrale Raad van Beroep 16 september 2009

ECLI:NL:CRvB:2009:BJ9325

Datum: 16-09-2009

Onderwerp: Benadelingshandelingen

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nlRecht op WW-uitkering ingaande 3 september 2007 met bepaling dat de uitkering vanaf 1 oktober 2007 uitbetaald wordt. Gezien feiten en omstandigheden ligt niet zonder meer een ontslagvergoeding of een latere ontbindingsdatum in de rede.
Geen benadelingshandeling. Vernietiging bestreden besluit.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Gerrard Boot

raadsheer Gerechtshof Amsterdam hoogleraar arbeidsrecht Universiteit Leiden