Raad van State 24 april 2024 Centrale Raad van Beroep 18 april 2024 Raad van State 17 april 2024 Raad van State 10 april 2024 Raad van State 10 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2020:1671 Raad van State 15 juli 2020

ECLI:NL:RVS:2020:1671

Datum: 15-07-2020

Onderwerp: Belanghebbende

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Karting Eefde exploiteert een kartbaan, klimpark en survivalbaan op het perceel. [wederpartij] woont op het perceel [locatie 1] en is eigenaar van een perceel, dat voorheen bekend was als het perceel [locatie 2] te Eefde (hierna: perceel [locatie 2]). Bij besluit van 25 juli 2017 heeft het college aan Karting Eefde een omgevingsvergunning verleend als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo voor het bouwen van een klimrots ten behoeve van de survivalbaan op het perceel. De vergunde klimwand is 12 m hoog. De afstand tussen het perceel [locatie 2] en de voorziene klimwand bedraagt ongeveer 15 m. Tussen de locatie van de klimwand en het perceel van [wederpartij] staan loofbomen. [wederpartij] verhuurt het perceel. Het perceel is in gebruik bij een stichting die daarop een landgoed ontwikkelt. Op het perceel staat een yurt.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Oswald Jansen

advocaat Resolución B.V. specialist bestuursrecht