ECLI:NL:RVS:2021:388

Datum: 24-02-2021

Onderwerp: Belanghebbende

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Extern

Bij besluit van 13 september 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Renkum aan [appellant sub 2] een omgevingsvergunning verleend voor het aanplanten van bomen, hagen en struweel op de agrarische percelen langs de Geelkerkenkamp, Benedendorpseweg en Van der Toulon van der Koogweg in Oosterbeek. Het college heeft aan [appellant sub 2] een omgevingsvergunning verleend voor het aanplanten van 9 loofbomen, 4 fruitbomen, een struweel en een gebiedseigen haag op de percelen. De Vereniging is bang dat door die aanplant afbreuk wordt gedaan aan het landschap dat zich volgens haar kenmerkt door zijn openheid en zichtlijnen.

Ga naar uitspraak