ECLI:NL:RVS:2021:1588

Datum: 21-07-2021

Onderwerp: Schaarse rechten

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Extern

Bij besluiten van 19 maart 2018 en 26 maart 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen twee standplaatsvergunningen aan [appellanten] verleend voor de duur van vijf jaar. [appellanten] hadden vaste standplaatsvergunningen voor onbepaalde tijd voor de verkoop van vis en visproducten op de Grote Markt in Nijmegen en de Frankrijkstraat in Lent. Nadat het college hun schriftelijk heeft meegedeeld dat een nieuw standplaatsenbeleid is vastgesteld, op grond waarvan vaste standplaatsen voor maximaal vijf jaar worden verleend, heeft het aan hen vaste standplaatsvergunningen voor deze duur verleend voor de hiervoor genoemde locaties. De rechtbank heeft geoordeeld dat de geldigheidsduur van vijf jaar voor de vergunningen niet onredelijk is en dat de financiële gevolgen daarvan voor [appellanten] niet zwaarwegender zijn dan het feit dat bij een langere geldigheidsduur onevenredige bevoordeling ten opzichte van andere gegadigden kan bestaan.

Ga naar uitspraak