Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 26 maart 2024 Hoge Raad 15 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBAMS:2017:8185 Rechtbank Amsterdam 8 november 2017

ECLI:NL:RBAMS:2017:8185

Datum: 08-11-2017

Onderwerp: Oneigenlijke vermenging

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Insolventierecht

Vindplaats: Avdr.nl

Beroep op eigendomsvoorbehoud (beroep slaagt niet). Uitoefening van recht van reclame (artikel 7:39 BW). Bepaling of sprake is van gehele of gedeeltelijke niet-betaling (artikel 7:39 BW). Bepaling van de reclameringstermijn (artikel 7:44 BW). Het probleem van oneigenlijke vermenging (toepassing van artikelen 3:109 en 3:119 BW aangaande vermoeden van rechthebbendheid, en analoge toepassing van de regels voor eigenlijke vermenging, artikelen 5:15 jo. 5:14 lid 2 BW); het belang van voorraadmutaties op basis van FIFO (first in first out) met bewijsopdracht dienaangaande, eventueel onder openlegging van de relevante voorraadadministratie (artikel 3:15j sub d BW jo. artikel 22 Rv).

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Emil Verheul

universitair docent Rijksuniversiteit Groningen universitair docent privaatrecht