Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 26 maart 2024 Hoge Raad 15 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2011:BO3521 Hoge Raad 14 januari 2011

ECLI:NL:HR:2011:BO3521

Datum: 14-01-2011

Onderwerp: Onroerende zaak hoeft geen onderdeel van gebouw te zijn, Wanneer is zaak bestanddeel van een zaak

Overige onderwerpen: Doorverkoop door koper

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Financieel recht, Insolventierecht

Vindplaats: Avdr.nl

Goederenrecht. Revindicatie in consignatie gegeven schilderij, dat vervolgens in strijd met de in de consignatie-overeenkomst opgenomen voorwaarden - derhalve door een beschikkingonbevoegde - aan een derde is doorverkocht; Vraag of aan de door art. 3:86 BW gestelde voorwaarden voor bescherming van derden tegen beschikkingsonbevoegdheid is voldaan; actio pauliana (art. 3:45 BW); ongerechtvaardigde verrijking; teruggave van het schilderij bij wijze van schadevergoeding in natura ingevolge art. 6:103 BW.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Dennis Faber

senior adviser Clifford Chance LLP hoogleraar burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen lid dagelijks bestuur onderzoekcentrum onderneming & recht Radboud Universiteit Nijmegen

mr. Emil Verheul

universitair docent Rijksuniversiteit Groningen universitair docent privaatrecht