Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 26 maart 2024 Hoge Raad 15 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2016:1046 Hoge Raad 3 juni 2016

ECLI:NL:HR:2016:1046

Datum: 03-06-2016

Uitspraak naam: Rabobank/Reuser

Onderwerp: Onroerende zaak hoeft geen onderdeel van gebouw te zijn, Wanneer is zaak bestanddeel van een zaak

Overige onderwerpen: Assurantieportefeuille is geen goed en daarom niet verpandbaar, Pandrecht op vorderingen, Vermenging voor pandrecht , Eigendomsvoorbehoud, Fiduciaire cessie, eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht, subrogatie, Het arrest Rabobank/ Reuser

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Financieel recht, Insolventierecht

Vindplaats: Avdr.nl


Goederenrecht. Eigendomsvoorbehoud, pandrecht. Kan de verkrijger van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken een geldig pandrecht vestigen op zijn voorwaardelijk eigendomsrecht (art. 3:92 BW)? Voldoening restant-koopsom na faillissement van de koper. Kan het pandrecht worden uitgewonnen (art. 35 lid 2 Fw)? Staat contractueel verpandingsverbod aan vestiging pandrecht in de weg (art. 3:83 BW)?

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Dennis Faber

senior adviser Clifford Chance LLP hoogleraar burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen lid dagelijks bestuur onderzoekcentrum onderneming & recht Radboud Universiteit Nijmegen

mr. Emil Verheul

universitair docent Rijksuniversiteit Groningen universitair docent privaatrecht