Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 15 maart 2024 Hoge Raad 8 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHARL:2019:492 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 januari 2019

ECLI:NL:GHARL:2019:492

Datum: 22-01-2019

Onderwerp: Verpanding voorwaardelijke eigendom

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Uitverkoop van elektronicawinkel door bank en leverancier. Vraag of leverancier, die eigendomsvoorbehoud heeft, samen met bank pandhouder is bevestigend beantwoord (uitleg gezamenlijke pandakte). Verzuim aanwezig geacht wegens bedrijfsbeëindiging. Pandrecht rust op eigendom onder opschortende voorwaarde. (ECLI:NL:HR:2016:1046 Rabobank/Reuser q.q.). Uitverkoop geduid als executoriale verkoop ex art. 3; 251 lid 2 (conform ECLI:NL:HR:2014:319 Feenstra q.q./ING) waarbij leverancier impliciet afstand heeft gedaan van eigendomsvoorbehoud (ECLI:NL:HR:2014:3460 Snippers q.q./Rabobank). Daarom wordt de opbrengst van de uitverkoop voor zover gestort op bankrekening winkelier niet getroffen door 54 Fw en het fixatiebeginsel.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Emil Verheul

universitair docent Rijksuniversiteit Groningen universitair docent privaatrecht